Aktualności

2019-10-03
Komentarz do wyników za III kw. 2019 r.
Wartość certyfikatu inwestycyjnego Acer Aggressive FIZ w 3 kwartale 2019 r. wzrosła o 1,72%, co należy uznać za bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę niesprzyjającą koniunkturę na krajowym rynku kapitałowym. Potwierdza to zachowanie głównych indeksów na warszawskiej giełdzie, gdzie w analogicznym okresie notowania indeksu szerokiego rynku WIG spadły o 4,76%, indeksu WIG20 spadły...
2019-07-03
Komentarz do wyników za II kw. 2019 r.
Pomimo nienajlepszej koniunktury na krajowym rynku kapitałowym w pierwszej połowie 2019 r., Fundusz osiągnął wysoką stopę zwrotu na poziomie 12,33%. W tym samym czasie notowania warszawskiego indeksu WIG wzrosły jedynie o 4,33%, natomiast notowania indeksu WIG20 wzrosły o 2,24%. Po bardzo dobrych wynikach w 1 kwartale 2019 r. postanowiliśmy zabezpieczyć osiągnięty wynik poprzez...
2019-04-02
Komentarz do wyników za I kw. 2019 r.
Pierwszy kwartał 2019 roku kończymy wysoką stopą zwrotu na poziomie 15,0%. Wynik zdecydowanie przewyższa notowania szerokiego rynku, gdzie WIG wzrósł o 3,4%, natomiast WIG20 zaledwie o 1,6%. Najlepiej w zestawieniu indeksów giełdowych wypada indeks małych spółek sWIG80, który zwyżkował o 12,6%.   Na początku roku przyjęliśmy trafne założenia co do...
2019-01-04
Komentarz do wyników za 2018 rok
W minionym roku nasiliły się negatywne nastroje na krajowym i zagranicznych rynkach kapitałowych. Notowania indeksu WIG zamknęły się na poziomie -9,5%, indeksu WIG20 na poziomie -7,5%, indeksu mWIG40 na poziomie -19,3%, a sWIG80 na poziomie -27,6%. Znacząco na wynik funduszu wpłynęła niekorzystna koniunktura w segmencie średnich i małych spółek, która w znaczącej mierze...
2018-10-04
Komentarz do wyników za III kw. 2018 r.
Trzeci kwartał przyniósł kontynuację negatywnych nastrojów na warszawskiej giełdzie. O ile duże spółki radziły sobie w tym okresie całkiem dobrze, to średnie i małe spółki przez kolejny kwartał znajdowały się pod presją podaży - indeksy mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio 1,2% oraz 9,5%. Niekorzystna koniunktura w segmencie średnich i małych spółek...
2018-07-03
Komentarz do wyników za II kw. 2018 r.
W pierwszej połowie bieżącego roku utrzymywała się słaba koniunktura na krajowym rynku giełdowym. Po pierwszym półroczu notowania indeksu WIG zamknęły się na poziomie -12,2%, indeksu WIG20 na poziomie  -13,2%, a sWIG80 na poziomie -13,1%. Po lutowym załamaniu notowań indeksów rynków bazowych zakładaliśmy dalszą kontynuację spadków na rynkach rozwiniętych....