2020-10-02

Komentarz do wyników za III kw. 2020 r.

Od czasu marcowego krachu światowe rynki akcyjne zaliczyły solidne odreagowanie. Nasz krajowy rynek akcyjny szczyt odreagowania ustanowił w sierpniu i od tego momentu znajduje się w fazie dalszej korekty. Jednocześnie, pomimo dość silnej fali letniego odreagowania indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks największych spółek WIG20 nie zdołały powrócić do poziomów notowań z początku roku. Co więcej, gdyby nie solidne wzrosty trzech spółek CD Projekt, Dino oraz KGHM, notowania indeksów pozostałyby kilkanaście procent poniżej obecnych poziomów.

W naszej ocenie, utrzymująca się korekta na światowych rynkach nie uległa jeszcze zakończeniu. Pogarszające się nastroje konsumenckie, słabsze odczyty wskaźników wyprzedzających (szczególnie dla sektora usług) oraz utrzymująca się niepewność co do rozwoju epidemii w okresie jesiennym, powstrzymują dalsze napływy na rynki akcyjne. Dodatkowo, notowania najbardziej atrakcyjnych spółek, na których działalność epidemia wpływała potencjalnie korzystnie lub chociażby bez ewentualnego negatywnego wpływu, pozostają notowane na względnie wysokich wskaźnikach wyceny (w szczególności spółki technologiczne oraz medyczne).

Nasze ostrożne nastawienie co do rozwoju sytuacji na rynkach kapitałowych skłania nas do obecnego utrzymania ujemnej alokacji na rynkach akcyjnych (poprzez instrumenty pochodne). Jednocześnie, w trzecim kwartale zajęliśmy długą pozycję na notowaniach złota oraz cechującego się większą zmiennością srebra. Nasze pozytywne nastawienie do rynku metali szlachetnych determinowane jest utrzymywaniem w największych światowych gospodarkach wysokich deficytów budżetowych oraz niewspółmiernych poziomów zadłużeń. Dodatkowo, na dalszy wzrost notowań metali szlachetnych pozytywnie powinny wpływać utrzymujące się niskie poziomy realnych stóp procentowych oraz rentowności obligacji.

Tak jak zawsze podkreślamy, że przyjęta przez nas strategia zarządzania funduszem dopuszcza znaczącą zmienność wyceny funduszu w poszczególnych kwartałach. Ubiegłoroczna strata jest w naszej ocenie do odrobienia w perspektywie nadchodzących kwartałów. Tegoroczne doświadczenia skłoniły nas jednocześnie do przemodelowania w ostatnim czasie portfela akcyjnego, którego przyszła struktura powinna lepiej odpowiadać aktualnym realiom rynkowym. Przy zakładanym przez nas scenariuszu kontynuacji korekty spadkowej, będziemy wstrzymywać się ze zwiększaniem alokacji na rynku akcyjnym oraz dalej oczekiwać na właściwy moment wejścia na rynek.

Bardzo istotny wpływ na przyszłe wyniki funduszu mają prowadzone przez nas działania zmierzające do przygotowania (na etapie pierwszej fazy deweloperskiej) inwestycji nieruchomościowej w Warszawie przy ul. Komputerowej/Cybernetyki. Będzie to dotychczas największy realizowany przez nas projekt nieruchomościowy, który ostatecznie powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszu. Dodatkowo, co wcześniej wskazywaliśmy, w przygotowaniu znajduje się kolejny duży projekt na warszawskiej Białołęce, z zabezpieczonymi niskimi kosztami nabycia nieruchomości.