Kontakt

Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 03, (+48 22) 205 30 00
Numer telefaksu:(+48 22) 205 30 01

Adres strony internetowej: acerfiz.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@acerfiz.pl


2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.