Kontakt

Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 03, (+48 22) 205 30 00
Numer telefaksu:(+48 22) 205 30 01

Adres strony internetowej: acerfiz.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@acerfiz.pl


2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.