Kontakt

Acer Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 03, (+48 22) 205 30 00
Numer telefaksu:(+48 22) 205 30 01

Adres strony internetowej: acerfiz.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@acerfiz.pl

 


Login użytkownika z uprawnieniami