Ogłoszenia

Ogłoszenie Data publikacji

Kluczowe informacje o funduszu Acer FIZ dla inwestorów

2018-01-05

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2018-01-04

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ

2017-12-22

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych

2017-12-22

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Iwestorów Acer Aggressive FIZ

2017-12-08

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ 

2017-08-28

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ  

2017-02-09

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2017-02-06

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2017-01-04

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2017-01-02

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 Acer Aggressive FIZ

2017-01-02

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych

2016-12-30

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do emisji Specjalnych Certyfikatów Inwestycyjnych

2016-12-06

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2016-10-31

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-06-30

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-04-01

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-03-02

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-03-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ 

2016-02-24

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 Acer Aggressive FIZ

2016-01-05
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.