Ogłoszenia

Ogłoszenie Data publikacji

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2015-01-05

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-12-31

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do emisji Specjalnych Certyfikatów Inwestycyjnych

2014-12-19

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 007 Acer Aggressive FIZ

2014-12-18

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych

2014-12-15

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2014-11-25

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-10-15

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-07-11

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do emisji Specjalnych Certyfikatów Inwestycyjnych

2014-06-30

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2014-06-27

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-04-03

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-04-01

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-03-04

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-03-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2014-02-10

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-01-30

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2014-01-08

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2014-01-07

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2014-01-03

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 006 Acer Aggressive FIZ

2014-01-02