Ogłoszenia

Ogłoszenie Data publikacji

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Multistrategy FIZ

2024-03-22

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 015 Acer Multistrategy FIZ

2024-02-13

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Multistrategy FIZ

2024-01-03

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 Acer Multistrategy FIZ

2023-10-09

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Acer Multistrategy FIZ

2023-03-14

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Multistrategy FIZ

2023-03-10

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 Acer Multistrategy FIZ

2022-10-19

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2022-03-30

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2022-02-22

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2021-08-23

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2021-08-20

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 Acer Aggressive FIZ

2021-08-17

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2021-07-01

Informacje o wysokości dźwigni finansowej AFI

2021-05-21

Informacje o wysokości dźwigni finansowej AFI

2021-04-07

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2021-04-02

Informacje o wysokości dźwigni finansowej AFI

2021-03-09

Informacje o wysokości dźwigni finansowej AFI

2021-02-22

Informacje o wysokości dźwigni finansowej AFI

2021-01-20

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2020-05-04