Ogłoszenia

Ogłoszenie Data publikacji

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-06-30

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-04-01

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-03-02

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2016-03-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ 

2016-02-24

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 Acer Aggressive FIZ

2016-01-05

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2016-01-05

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-12-31

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do emisji Specjalnych Certyfikatów Inwestycyjnych

2015-12-23

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2015-12-11

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych

2015-12-07

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-10-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2015-07-13

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-07-01

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-04-01

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-03-03

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-03-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2015-02-10

Ogłoszenie o rozwodnionej wartości Aktywów na Certyfikat Inwestycyjny

2015-02-03

Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Acer Aggressive FIZ

2015-01-23