Partnerzy

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 00,
Numer telefaksu: (+48 22) 205 30 01
Adres głównej strony internetowej: www.quercustfi.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@quercustfi.pl


Bank Depozytariusz:
Deutsche Bank Polska S.A.
Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 579 90 00
Numer faksu: (+48 22) 579 90 01
Adres strony internetowej: www.db-polska.pl
Adres poczty elektronicznej: DFSPoland.ClientServices@db.com

2018-01-08
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.