Partnerzy

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 00,
Numer telefaksu: (+48 22) 205 30 01
Adres głównej strony internetowej: www.quercustfi.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@quercustfi.pl


Bank Depozytariusz:
Deutsche Bank Polska S.A.
Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 579 90 00
Numer faksu: (+48 22) 579 90 01
Adres strony internetowej: www.db-polska.pl
Adres poczty elektronicznej: DFSPoland.ClientServices@db.com

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.