Partnerzy

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 00,
Numer telefaksu: (+48 22) 205 30 01
Adres głównej strony internetowej: www.quercustfi.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@quercustfi.pl


Bank Depozytariusz:
Deutsche Bank Polska S.A.
Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 579 90 00
Numer faksu: (+48 22) 579 90 01
Adres strony internetowej: www.db-polska.pl
Adres poczty elektronicznej: DFSPoland.ClientServices@db.com

Login użytkownika z uprawnieniami