Partnerzy

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 205 30 00,
Numer telefaksu: (+48 22) 205 30 01
Adres głównej strony internetowej: www.quercustfi.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@quercustfi.pl


Bank Depozytariusz:
Deutsche Bank Polska S.A.
Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 579 90 00
Numer faksu: (+48 22) 579 90 01
Adres strony internetowej: www.db-polska.pl
Adres poczty elektronicznej: DFSPoland.ClientServices@db.com

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.