LOGOWANIE

Fundusz inwestycyjnyo charakterze absolute returnZ akceptowalnym wyższym poziomem zmienności notowań
Fundusz inwestycyjnyo dynamicznym charakterze zarządzania,bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowaniaw poszczególne klasy aktywów

Zarządzający