Dokument prawny zawierający kluczowe informację o funduszu Acer Multistrategy FIZ