Media o funduszu

2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
2017-05-30
Puls Biznesu: "GPW przyda się zimny prysznic"
Ocena perspektyw rynkowych według zarządzającego Acer Aggressive FIZ.
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
2017-03-22
Puls Biznesu: "Hossa kusi szukających absolutnego zysku"
Wynik 13,9% za okres styczeń-luty. Acer Aggressive FIZ w czołówce zestawienia funduszy absolute return.
2017-03-03
Parkiet: "Zarządzający: nie warto czekać na korektę"
Udany początek roku dla Acer Aggressive FIZ. Fundusz w czołówce zestawienia za okres styczeń-luty.
2017-01-17
Puls Biznesu: „Funduszy autorskich szukaj w czołówce”
Sukces funduszu Acer Aggressive FIZ. Doskonałe wyniki za 2016 rok w zestawieniu z pozostałymi rozwiązaniami inwestycyjnymi.
2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.