Media o funduszu

2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
2017-03-22
Puls Biznesu: "Hossa kusi szukających absolutnego zysku"
Wynik 13,9% za okres styczeń-luty. Acer Aggressive FIZ w czołówce zestawienia funduszy absolute return.
2017-03-03
Parkiet: "Zarządzający: nie warto czekać na korektę"
Udany początek roku dla Acer Aggressive FIZ. Fundusz w czołówce zestawienia za okres styczeń-luty.
2017-01-17
Puls Biznesu: „Funduszy autorskich szukaj w czołówce”
Sukces funduszu Acer Aggressive FIZ. Doskonałe wyniki za 2016 rok w zestawieniu z pozostałymi rozwiązaniami inwestycyjnymi.
2017-01-11
"10 najlepszych funduszy 2016 roku" (Analizy Online)
Acer Aggressive FIZ pośród najlepszych funduszy 2016 roku pod względem wysokości stopy zwrotu (bez podziału na kategorie) 
2017-01-11
"Fundusze absolute return – to był dobry rok, ale nie dla wszystkich" (Analizy Online)
Acer Aggressive FIZ na 2 miejscu w zestawieniu funduszy absolute return za 2016 rok
2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.