Media o funduszu

2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
2017-05-30
Puls Biznesu: "GPW przyda się zimny prysznic"
Ocena perspektyw rynkowych według zarządzającego Acer Aggressive FIZ.
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
2017-03-22
Puls Biznesu: "Hossa kusi szukających absolutnego zysku"
Wynik 13,9% za okres styczeń-luty. Acer Aggressive FIZ w czołówce zestawienia funduszy absolute return.
2017-03-03
Parkiet: "Zarządzający: nie warto czekać na korektę"
Udany początek roku dla Acer Aggressive FIZ. Fundusz w czołówce zestawienia za okres styczeń-luty.
2017-01-17
Puls Biznesu: „Funduszy autorskich szukaj w czołówce”
Sukces funduszu Acer Aggressive FIZ. Doskonałe wyniki za 2016 rok w zestawieniu z pozostałymi rozwiązaniami inwestycyjnymi.
2018-01-08
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018...
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.