Daniel Łuszczyński - Analityk Akcji

Daniel Łuszczyński

Analityk Akcji w Departamencie Zarządzania Acer Aggressive FIZ

Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2960). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - specjalizacja Międzynarodowe Rynki Finansowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących instytucjach: Raiffeisen Bank Polska, Vestor Dom Maklerski oraz Biuro Maklerskie Banku BGŻ.

Od sierpnia 2016 roku w Departamencie Zarządzania Funduszem Acer w Quercus TFI. Zaangażowany w proces inwestycyjny zarówno od strony operacyjnej jak i merytorycznej poprzez przygotowywanie raportów, opracowań i analiz rynkowych na potrzeby bieżącej działalności funduszu.

 

Login użytkownika z uprawnieniami