Daniel Łuszczyński, CFA - Analityk Akcji

Daniel Łuszczyński, CFA

Analityk Akcji w Departamencie Zarządzania Acer Aggressive FIZ

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - specjalizacja Międzynarodowe Rynki Finansowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących instytucjach: Raiffeisen Bank Polska, Vestor Dom Maklerski oraz Biuro Maklerskie Banku BGŻ.

Od sierpnia 2016 roku w Departamencie Zarządzania Funduszem Acer w Quercus TFI. Zaangażowany w proces inwestycyjny zarówno od strony operacyjnej, jak i merytorycznej poprzez przygotowywanie raportów, opracowań i analiz rynkowych na potrzeby bieżącej działalności funduszu.

 

Login użytkownika z uprawnieniami