Daniel Łuszczyński - Analityk Akcji

Daniel Łuszczyński

Analityk Akcji w Departamencie Zarządzania Acer Aggressive FIZ

Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2960). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - specjalizacja Międzynarodowe Rynki Finansowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących instytucjach: Raiffeisen Bank Polska, Vestor Dom Maklerski oraz Biuro Maklerskie Banku BGŻ.

Od sierpnia 2016 roku w Departamencie Zarządzania Funduszem Acer w Quercus TFI. Zaangażowany w proces inwestycyjny zarówno od strony operacyjnej jak i merytorycznej poprzez przygotowywanie raportów, opracowań i analiz rynkowych na potrzeby bieżącej działalności funduszu.

 

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.