Notowania

Wartość certyfikatów
Stopa zwrotu
Początek okresu: Wartość certyfikatu:
Koniec okresu: Wartość certyfikatu:
Stopa zwrotu funduszu:
Początek okresu:
Koniec okresu:
Wartość* [PLN] Zmiana** [%] Data
222,50
-8,69%
2017-09-29
243,67
-2,82%
2017-06-30
250,73
2,06%
2017-03-31
245,68
0,00%
2017-03-01
245,68
5,08%
2017-02-28
233,80
8,42%
2017-02-03
215,65
17,26%
2016-12-30
183,91
7,92%
2016-09-30
170,41
-2,19%
2016-06-30
174,23
3,38%
2016-03-31
168,54
-0,20%
2016-03-01
168,87
1,83%
2016-02-29
165,84
-0,34%
2015-12-30
166,41
-6,26%
2015-09-30
177,53
0,06%
2015-06-30
177,42
4,32%
2015-03-31
170,08
0,98%
2015-03-02
168,43
6,20%
2015-02-27
158,59
5,42%
2015-02-03
150,43
-4,59%
2014-12-30
157,67
8,85%
2014-09-30
144,85
-0,60%
2014-06-30
145,73
0,34%
2014-03-31
145,24
-4,45%
2014-03-03
152,01
2,25%
2014-02-28
148,66
-0,79%
2014-01-29
149,84
23,22%
2013-12-30
121,60
6,87%
2013-09-30
113,78
-1,22%
2013-08-30
115,18
18,96%
2013-08-13
96,82
5,28%
2013-06-28
91,96
0,31%
2013-05-06
91,68
-1,49%
2013-04-08
93,07
-5,82%
2013-03-28
98,82
-0,62%
2013-02-28
99,44
0,06%
2013-01-28
99,38
0,31%
2012-12-28
99,07
-0,27%
2012-11-06
99,34
-0,66%
2012-09-28
100,00
0,00%
2012-07-25

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.