Notowania

Wartość certyfikatów
Stopa zwrotu
Początek okresu: Wartość certyfikatu:
Koniec okresu: Wartość certyfikatu:
Stopa zwrotu funduszu:
Początek okresu:
Koniec okresu:
Wartość* [PLN] Zmiana** [%] Data
243,67
-2,82%
2017-06-30
250,73
2,06%
2017-03-31
245,68
0,00%
2017-03-01
245,68
5,08%
2017-02-28
233,80
8,42%
2017-02-03
215,65
17,26%
2016-12-30
183,91
7,92%
2016-09-30
170,41
-2,19%
2016-06-30
174,23
3,38%
2016-03-31
168,54
-0,20%
2016-03-01
168,87
1,83%
2016-02-29
165,84
-0,34%
2015-12-30
166,41
-6,26%
2015-09-30
177,53
0,06%
2015-06-30
177,42
4,32%
2015-03-31
170,08
0,98%
2015-03-02
168,43
6,20%
2015-02-27
158,59
5,42%
2015-02-03
150,43
-4,59%
2014-12-30
157,67
8,85%
2014-09-30
144,85
-0,60%
2014-06-30
145,73
0,34%
2014-03-31
145,24
-4,45%
2014-03-03
152,01
2,25%
2014-02-28
148,66
-0,79%
2014-01-29
149,84
23,22%
2013-12-30
121,60
6,87%
2013-09-30
113,78
-1,22%
2013-08-30
115,18
18,96%
2013-08-13
96,82
5,28%
2013-06-28
91,96
0,31%
2013-05-06
91,68
-1,49%
2013-04-08
93,07
-5,82%
2013-03-28
98,82
-0,62%
2013-02-28
99,44
0,06%
2013-01-28
99,38
0,31%
2012-12-28
99,07
-0,27%
2012-11-06
99,34
-0,66%
2012-09-28
100,00
0,00%
2012-07-25

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.