Ogłoszenia

Ogłoszenie Data publikacji

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych

2013-12-23

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2013-12-04

Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Acer Aggressive FIZ

2013-08-24

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2013-08-19

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2013-04-12

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2013-02-07

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2013-01-04

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2013-01-01

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych

2012-12-21

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2012-12-21

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 003 Acer Aggressive FIZ

2012-12-18

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Acer Aggressive FIZ

2012-12-10

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 Acer Aggressive FIZ

2012-10-04

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2012-10-03

Tabela opłat Acer Aggressive FIZ

2012-09-18

Ogłoszenie o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002

2012-08-20

Ogłoszenie o zmianach statutu Acer Aggressive FIZ

2012-08-14

Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 Acer Aggressive FIZ

2012-06-22