Aktualności

2022-10-05
Komentarz do wyników za III kw. 2022 r.
Mamy dla Państwa bardzo dobre wiadomości. +26% od początku roku Wynik osiągnięty został wyłącznie z alokacji w instrumenty rynku kapitałowego, bez kontrybucji części nieruchomościowej portfela. Bardzo dobry wynik to zasługa realizowanej przez nas konsekwentnie od początku roku strategii, zakładającej zdecydowane pogorszenie koniunktury rynkowej, z opcją przebiegu bessy na rynku...
2022-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2022 r.
Kolejne bardzo dobre kwartalne wyniki funduszu Acer Multistrategy FIZ. Wartość certyfikatu inwestycyjnego wzrasta w II kwartale o 3,2%. W tym samym okresie notowania indeksu szerokiego rynku WIG spadają aż o 17,5%, a indeksu największych krajowych spółek WIG20 o 20,5%. Od początku bieżącego roku - pomimo niekorzystnej koniunktury rynkowej oraz znaczących spadków na...
2022-04-04
Komentarz do wyników za I kw. 2022 r.
Jesteśmy 14% na plusie od początku roku! Jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych wyników za pierwszy kwartał, na tle wyników innych funduszy rynku kapitałowego. Jednocześnie, bardzo dobry wynik osiągnięty jest w okresie kiedy szeroki rynek akcyjny mierzony indeksem WIG spada od początku roku o ponad 5%. Duży wpływ na osiągnięty wynik miały inwestycje z ekspozycją w...
2022-01-03
Komentarz do wyników za 2021 r.
Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o bardzo dobrych wynikach funduszu Acer Aggressive FIZ za ubiegły rok. Fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie 82,5% p.a. Według naszych wstępnych wyliczeń jest to prawdopodobnie najwyższa ubiegłoroczna stopa zwrotu wśród wszystkich dostępnych na rynku krajowym strategii inwestycyjnych. Ponadprzeciętny zysk nawiązuje do...
2021-10-06
Komentarz do wyników za III kw. 2021 r.
Za nami dobry kwartał dla wyników funduszu. Stopa zwrotu za wskazany okres stanowi 18,82%. Największy wpływ na wynik miało pozyskanie do aktywów funduszu zespołu nieruchomości gruntowych na warszawskiej Białołęce - z przeznaczeniem na inwestycję mieszkaniową. Jednocześnie, korzystne warunki nabycia wpłynęły na wzrost wartości przeszacowania. Aktualnie, całkowity udział...
2021-07-02
Komentarz do wyników za II kw. 2021 r.
W drugim kwartale fundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu na poziomie 7,29%. Wynik należy traktować jako neutralny, co ma bezpośredni związek z obecnie wysokim  zaangażowaniem aktywów nieruchomościowych i ograniczonej ekspozycji na rynek akcyjny. Jednocześnie, znaczący wpływ na wyniki funduszu ma ekspozycja na rynek metali szlachetnych, a w szczególności srebra oraz...