2023-04-07

Komentarz do wyników za I kw. 2023 r.

Na koniec I kwartału stopa zwrotu Funduszu, liczona od początku bieżącego roku, wynosi –2,4% przy notowaniach WIGu na poziomie +2,8%.

Na początku marca dokonaliśmy zmiany defensywnej strategii, zakładającej kontynuację spadków na głównych rynkach akcyjnych. Zamknęliśmy tym samym znaczącą pozycję na instrumentach pochodnych nastawionych na kontynuację spadków. Po uspokojeniu sytuacji rynkowej w sektorze bankowym, związanej z niewypłacalnością Silicon Valley Bank, a następnie Credit Suisse, zwiększaliśmy stopniowo alokację na przecenionych akcjach krajowych banków. Jednocześnie, zwiększaliśmy dodatnią alokację poprzez instrumenty pochodne na krajowych indeksach giełdowych. 

Utrzymujemy naszą dotychczasową pozycję na akcjach wybranych producentów złota: Barrick Gold Corporation, Newmont Goldcorp Corporation oraz Kinross Gold Corporation. Utrzymujemy jednocześnie długie pozycje na notowaniach platyny oraz srebra.

W naszej ocenie, wysokie poziomy stóp procentowych obecne w poszczególnych gospodarkach, będą w dalszym ciągu istotnie wpływać na koniunkturę giełdową. Wysokie prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych oraz poszczególnych państwach europejskich, wysokie poziomy zadłużenia w sektorze prywatnym oraz publicznym, słaby konsument oraz problemy potencjalnie toksycznych aktywów (m.in. obligacje nieruchomości komercyjnych) – mogą dalej znacząco wpływać na zmiany rynkowe w najbliższych kwartałach.

Dopuszczamy tym samym powrót do defensywnego nastawienia w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, a być może nawet najbliższych tygodni. W naszej ocenie, na dalszy powrót do większego zaangażowania na rynkach akcyjnych nadejdzie czas po rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych.