2023-10-03

Komentarz do wyników za III kw. 2023 r.

W III kwartale Fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie 6,60%. W tym samym okresie szeroki rynek akcji mierzony indeksem WIG spadł o 2,80%. Dotychczasowa łączna stopa zwrotu Funduszu od początku bieżącego roku wynosi 4,60%.

Osiągnięty wynik był pochodną przyjętej przez nas defensywnej strategii, co do rozwoju sytuacji rynkowej w II półroczu bieżącego roku.

W dużej mierze pozytywny wynik osiągnęliśmy przy pomocy instrumentów pochodnych dających ekspozycję na ujemną alokację na krajowym rynku akcyjnym, jak również na rynku niemieckim. Obecnie kontynuujemy nasze ostrożne podejście do rynków akcyjnych, jednak po ostatniej znaczącej korekcie widzimy atrakcyjne poziomy wycen, szczególnie na rynku polskim, co może wskazywać na wyczerpanie zakresu dotychczasowej korekty.

Istotny wpływ na wynik miało również osłabienie polskiego złotego w stosunku do innych walut. Nasza pozycja walutowa stanowi blisko 45% aktywów Funduszu. Dotychczasowe kilkunastoprocentowe osłabienie złotego w stosunku do dolara amerykańskiego wpłynęło istotnie na osiągnięty wynik.

Dla naszego wyniku obciążeniem były natomiast notowania metali szlachetnych. Utrzymujemy naszą dotychczasową pozycję na akcjach producentów złota oraz długą pozycję na notowaniach platyny. W końcówce sierpnia zdecydowaliśmy się zrealizować zysk na posiadanej pozycji na kontraktach terminowych na srebro, zmniejszając tym samym ekspozycję na metale szlachetne.

Przez cały okres trzeciego kwartału mieliśmy ograniczoną ekspozycję na rynek akcyjny. Staraliśmy się jednak również tu wykorzystywać okazje rynkowe, zajmując pozycje w krótkim terminie. W sierpniu zamknęliśmy zyskowną pozycję na akcjach Allegro, które zostały nabyte w ramach przeprowadzonego wcześniej SPO.

W perspektywie najbliższych kilku tygodni dopuszczamy możliwość powrotu do większego zaangażowania na rynkach akcyjnych, zakładając względną poprawę koniunktury wraz z nadchodzącą końcówką roku. Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszych komentarzach, powrót do większego zaangażowania na rynkach akcyjnych powinien nadejść po rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych.

W zakresie inwestycji nieruchomościowych kontynuujemy prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę dla naszej flagowej inwestycji – zespołu zabudowy zamieszkania zbiorowego Private Rental Sector na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów. Zakładamy jednocześnie, że projekt ten będzie miał kluczowy wpływ na przyszłe wyniki Funduszu.

W październiku szykujemy się do kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Planowaną wielkość emisji szacujemy na wartość ok. 8-12 mln zł. Środki z emisji posłużą na nabycie dodatkowych udziałów we wspomnianym powyżej projekcie nieruchomościowym.