2023-07-03

Komentarz do wyników za II kw. 2023 r.

Stopa zwrotu na wyniku Funduszu za  II kwartał wyniosła +0,53%, natomiast stopa zwrotu liczona od początku bieżącego roku pozostaje ujemna i wynosi -1,84%.

W maju powróciliśmy do defensywnego nastawienia do rynków akcyjnych. Zakładamy, że potencjał trwającego od października ubiegłego roku dynamicznego odbicia rynków powoli traci impet, a tym samym rynki nie będą w stanie w najbliższej perspektywie kontynuować tak znaczących wzrostów.

Utrzymujemy dotychczasową pozycję na akcjach producentów złota oraz długą pozycję na notowaniach platyny oraz srebra.

Nasze aktywa mierzone poziomami dolara amerykańskiego oraz euro stanowią ponad 45% aktywów brutto portfela. Wzrost wartości polskiego złotego oraz korekta na rynku metali szlachetnych stanowiły spore obciążenie dla wyników Funduszu w II kwartale.

W naszej ocenie, na rynku w dalszym ciągu istnieje ryzyko utrzymywania się wysokich poziomów stóp procentowych, wystąpienia recesji w kluczowych gospodarkach, wysokiego poziomu zadłużenia w sektorze prywatnym oraz publicznym, a także pozostające problemy potencjalnie toksycznych aktywów sektora prywatnego.

Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszych komentarzach, powrót do większego zaangażowania na rynkach akcyjnych powinien nadejść po rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych.

W zakresie inwestycji nieruchomościowych kontynuujemy prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę dla naszej flagowej inwestycji - zabudowy zamieszkania zbiorowego Private Rental Sector na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów. Zakładamy jednocześnie, że projekt ten będzie miał kluczowy wpływ na przyszłe wyniki Funduszu.