Aktualności

2012-10-08
Konferencja prasowa funduszu Acer Aggressive FIZ
W dniu 8 października 2012 r. w siedzibie Quercus TFI S.A. odbyła się konferencja prasowa Acer Aggressive FIZ. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień powstania funduszu Acer Aggressive FIZ, zasad jego funkcjonowania i przebiegu emisji certyfikatów inwestycyjnych. W trakcie konferencji przedstawiony został autorski charakter zarządzania funduszem, którego pomysłodawcą jest...