Aktualności

2024-04-02
Komentarz do wyników za I kw. 2024 r.
Pierwszy kwartał zamykamy symbolicznym wzrostem wyceny na poziomie 0,82%. Od początku roku jesteśmy dość defensywnie nastawieni do rynków akcyjnych. Po 18 miesiącach hossy na światowych rynkach, oczekujemy nieco dłuższej korekty odsłaniającej rzeczywisty obraz światowych giełd. Obecne poziomy wycen na rynkach rozwiniętych traktujemy jako wysokie, przekraczające historyczne...
2024-01-05
Komentarz do wyników za 2023 r.
Z przyjemnością informujemy Państwa o kolejnych bardzo dobrych rocznych wynikach Funduszu Acer Multistrategy FIZ za ubiegły rok. Stopa zwrotu Fundusz za 2023 r. wyniosła 20,88%. Na pozytywną ocenę naszego rocznego wyniku należy spojrzeć z perspektywy przyjęcia przez nas defensywnego nastawienia do rynku przez znaczną część ubiegłego roku. Zasadniczo, do października ubiegłego roku...
2023-10-03
Komentarz do wyników za III kw. 2023 r.
W III kwartale Fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie 6,60%. W tym samym okresie szeroki rynek akcji mierzony indeksem WIG spadł o 2,80%. Dotychczasowa łączna stopa zwrotu Funduszu od początku bieżącego roku wynosi 4,60%. Osiągnięty wynik był pochodną przyjętej przez nas defensywnej strategii, co do rozwoju sytuacji rynkowej w II półroczu bieżącego roku. W dużej mierze...
2023-07-03
Komentarz do wyników za II kw. 2023 r.
Stopa zwrotu na wyniku Funduszu za  II kwartał wyniosła +0,53%, natomiast stopa zwrotu liczona od początku bieżącego roku pozostaje ujemna i wynosi -1,84%. W maju powróciliśmy do defensywnego nastawienia do rynków akcyjnych. Zakładamy, że potencjał trwającego od października ubiegłego roku dynamicznego odbicia rynków powoli traci impet, a tym samym rynki nie...
2023-04-07
Komentarz do wyników za I kw. 2023 r.
Na koniec I kwartału stopa zwrotu Funduszu, liczona od początku bieżącego roku, wynosi –2,4% przy notowaniach WIGu na poziomie +2,8%. Na początku marca dokonaliśmy zmiany defensywnej strategii, zakładającej kontynuację spadków na głównych rynkach akcyjnych. Zamknęliśmy tym samym znaczącą pozycję na instrumentach pochodnych nastawionych na kontynuację spadków....
2023-01-04
Komentarz do wyników za 2022 r.
Z dużą przyjemnością informujemy Państwa o bardzo dobrych wynikach Funduszu Acer Multistrategy FIZ za ubiegły rok. Stopa zwrotu Funduszu za 2022 r. wyniosła +12,95% Poziom ten należy ocenić zdecydowanie pozytywnie w zestawieniu z notowaniami szerokiego indeksu WIG, który w tym samym okresie obniżył swoje notowania o -17,1%. Z naszych wyliczeń wynika, że osiągnięta...