2024-04-02

Komentarz do wyników za I kw. 2024 r.

Pierwszy kwartał zamykamy symbolicznym wzrostem wyceny na poziomie 0,82%.

Od początku roku jesteśmy dość defensywnie nastawieni do rynków akcyjnych. Po 18 miesiącach hossy na światowych rynkach, oczekujemy nieco dłuższej korekty odsłaniającej rzeczywisty obraz światowych giełd. Obecne poziomy wycen na rynkach rozwiniętych traktujemy jako wysokie, przekraczające historyczne średnie.

Aktualnie posiadamy niewielką alokację skupioną przede wszystkim na spółkach cechujących się dobrymi długoterminowymi perspektywami, jak: LPP, Dino, Neuca, Shoper, 11 bit studios, WPPL. Utrzymujemy jednocześnie naszą dotychczasową pozycję na akcjach wybranych producentów złota: Barrick Gold Corporation, Newmont Goldcorp Corporation oraz Kinross Gold Corporation. Utrzymujemy również długie pozycje na notowaniach srebra, platyny oraz złota.

W marcu zajęliśmy krótką pozycję na notowaniach niemieckiego DAXa oraz krajowego indeksu WIG20.

W zakresie inwestycji nieruchomościowych kontynuujemy prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę dla naszej flagowej inwestycji - zabudowy zamieszkania zbiorowego Private Rental Sector na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów. Zakładamy jednocześnie, że projekt ten będzie miał kluczowy wpływ na przyszłe wyniki Funduszu.