2019-10-03

Komentarz do wyników za III kw. 2019 r.

Wartość certyfikatu inwestycyjnego Acer Aggressive FIZ w 3 kwartale 2019 r. wzrosła o 1,72%, co należy uznać za bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę niesprzyjającą koniunkturę na krajowym rynku kapitałowym. Potwierdza to zachowanie głównych indeksów na warszawskiej giełdzie, gdzie w analogicznym okresie notowania indeksu szerokiego rynku WIG spadły o 4,76%, indeksu WIG20 spadły o 6,63%, a indeksu mWIG40 spadły o 9,33%.   

Głównymi czynnikami ciążącymi notowaniom warszawskiej giełdy w minionym kwartale, były obawy rynków przed eskalacją napięć między Stanami Zjednoczonymi, a Chinami, prowadzącymi do zaostrzenia wojny handlowej, dalsze spowolnienie gospodarcze w Europie oraz obawy przed niekorzystnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym kredytów indeksowanych do szwajcarskiego franka. Dostrzegając z wyprzedzeniem potencjalnie niekorzystny wpływ powyższych czynników na zachowanie krajowego rynku, zajęliśmy znaczącą pozycję "krótką" na indeksie WIG20, która ostatecznie wpłynęła stabilizująco na wyniki funduszu.

Zakładając kontynuację wzrostu cen złota w horyzoncie kolejnych kwartałów, otworzyliśmy długą pozycję na instrumentach pochodnych odnoszących się do indeksu cen złota. Dodatkowo zainwestowaliśmy w akcje wybranych producentów złota: Barrick Gold Corporation, Newmont Goldcorp Corporation oraz Kinross Gold Corporation.

W kolejnych miesiącach będziemy skupiali się na wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych, zachowując przy tym wysoką płynność funduszu. Wskaźnik płynności funduszu z 30.08.2019 r. wynosi 90,5%, co oznacza, iż w perspektywie miesiąca, bez istotnego wpływu na kurs rynkowy naszych pozycji, możemy upłynnić 90,5% portfela. Pozwala to funduszowi na znaczną elastyczność działania i dostosowywania się w krótkim horyzoncie czasu do każdej sytuacji rynkowej. W dalszym ciągu utrzymujemy również wysoki poziom depozytów krótkoterminowych czekając na potencjalne okazje zarówno na rynku kapitałowym oraz nieruchomości.