2019-07-03

Komentarz do wyników za II kw. 2019 r.

Pomimo nienajlepszej koniunktury na krajowym rynku kapitałowym w pierwszej połowie 2019 r., Fundusz osiągnął wysoką stopę zwrotu na poziomie 12,33%. W tym samym czasie notowania warszawskiego indeksu WIG wzrosły jedynie o 4,33%, natomiast notowania indeksu WIG20 wzrosły o 2,24%.

Po bardzo dobrych wynikach w 1 kwartale 2019 r. postanowiliśmy zabezpieczyć osiągnięty wynik poprzez zneutralizowanie zajmowanej pozycji. Zakładając czasowe pogorszenie nastrojów, przyjęliśmy alokacje na początku kwartału na poziome -10% wartości portfela. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami maj przyniósł obniżenie notowań na warszawskiej giełdzie, natomiast czerwiec doprowadził do silnego odreagowania.

W dalszym ciągu pozostajemy neutralni i przyglądamy się sytuacji na poszczególnych rynkach finansowych. Posiadamy pozycję „krótką” na wybranych walorach notowanych na warszawskiej giełdzie, w szczególności spółkach surowcowych i telekomunikacyjnych. Posiadamy również niewielką pozycję zabezpieczającą na amerykańskim NASDAQu i niemieckim DAXie. W ostatnich dniach czerwca reagując na wybicie złota z długoterminowej konsolidacji, otworzyliśmy pozycję „długą” na kontraktach notowanych na złoto, a także wybranych spółkach wydobywających złoto.

W najbliższym okresie planujemy pozostać w dalszym ciągu neutralni względem rynku, dopuszczamy możliwość zwiększenia pozycji na złocie, którego notowania - w naszej ocenie - mają przed sobą dalszy potencjał wzrostu.

W zestawieniu funduszy inwestycyjnych grupujących różne strategie inwestycyjne na podstawie osiąganej stopy zwrotu, znajdujemy się czołówce klasyfikacji zarówno w tym roku, jak i w ostatnich 5 latach (zgodnie z wynikami przedstawionymi w portalu Analizyonline).

Średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2019)

Fundusze inwestycyjne

1M

3M

12M

36M

60M

YTD

akcji europejskich rynków rozwiniętych

3.6%

2.8%

-1.4%

20.8%

19.3%

16.2%

akcji amerykańskich

5.1%

1.7%

0.5%

24.3%

33.0%

15.7%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

4.4%

2.7%

0.4%

25.6%

35.0%

15.1%

rynku surowców - metale szlachetne

9.6%

8.1%

7.9%

-8.7%

-1.0%

13.7%

Acer Aggressive FIZ

b.d.

-2.3%

5.0%

14.4%

34.6%

12.3%

akcji globalnych rynków wschodzących

4.6%

-0.1%

0.0%

15.7%

4.0%

9.7%

akcji polskich małych i średnich

3.1%

0.1%

-3.6%

10.6%

9.1%

9.1%

akcji azjatyckich bez Japonii

4.0%

-1.7%

-2.1%

16.6%

22.0%

8.0%

akcji europejskich rynków wschodzących

3.8%

1.0%

-3.2%

8.3%

2.3%

7.9%

mieszane zagraniczne zrównoważone

2.3%

0.8%

1.1%

9.5%

20.4%

7.3%

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

1.8%

0.6%

-0.7%

7.2%

2.2%

6.8%

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

1.9%

1.6%

2.1%

5.9%

11.1%

5.5%

dłużne globalne uniwersalne

1.4%

2.2%

4.3%

4.8%

13.1%

5.1%

dłużne globalne korporacyjne

1.1%

1.4%

3.6%

6.3%

7.1%

4.8%

akcji polskich uniwersalne

3.6%

-0.1%

0.4%

13.7%

0.1%

4.4%

mieszane polskie zrównoważone

2.6%

0.6%

1.3%

14.4%

5.1%

3.6%

mieszane polskie aktywnej alokacji

2.5%

0.1%

-2.2%

4.4%

-5.4%

3.1%

mieszane polskie stabilnego wzrostu

1.5%

0.6%

0.7%

6.7%

4.3%

2.3%

Źródło: Analizy.pl