Puls Biznesu: "FAAMG+ wygranymi pierwszego kwartału"

Miniony kwartał był szczególnie udany dla indeksu spółek technologicznych Nasdaq Composite, którego stopa zwrotu wyniosła +16,7%. Za ten bardzo dobry wynik odpowiadało w zasadzie siedem największych składników indeksu, czyli spółki zgrupowane pod nazwą „FAAMG+”: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla i Meta. Skąd zatem taka siła największych spółek technologicznych w obecnie dość zmiennym otoczeniu makroekonomicznym?

Powodów jest kilka. Po pierwsze jest to z pewnością odreagowanie bardzo słabego dla tej klasy aktywów zeszłego roku, gdzie stopa zwrotu indeksu Nasdaq Composite za cały 2022 rok wyniosła -33,1%. Był to wynik plasujący Nasdaq w gronie najgorszych indeksów na świecie, a takie jego składowe jak Tesla, Meta, czy Nvidia straciły na wartości odpowiednio 65%, 64% i 50%.

Po drugie, pozytywny wpływ miało z pewnością oczekiwanie szybszego zakończenia cyklu podwyżek stóp w USA, z racji, że akcje spółek technologicznych uznaje się za bardziej wrażliwe na zmiany kosztu pieniądza. Na ten moment rynek zakłada, że ostatnią podwyżkę w USA mamy już za sobą, a pierwsza obniżka zostanie ogłoszona przez FED na wrześniowym posiedzeniu w bieżącym roku. Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp powinno pozytywnie przekładać się na segment spółek technologicznych w perspektywie kolejnych miesięcy.

Po trzecie, warto zauważyć, że w przypadku zdecydowanej większości wcześniej wspomnianych spółek wyniki finansowe w bieżącym roku mają ulec poprawie. O ile w przypadku szerokiego rynku amerykańskich spółek to właśnie rok 2023 przyniesie zdecydowane pogorszenie generowanych wyników, gdzie według konsensusu analityków zebranego przez Yardeni Research 1 i 2 kwartał przyniesie spadek EPS dla S&P 500 o odpowiednio 7,5% i 6,4%, to w przypadku spółek FAAMG+, widoczny spadek wyników miał miejsce już w minionym roku. Obecny rok w wielu największych spółkach technologicznych będzie „rokiem efektywności”, a dokładniej skupienia się w dużej mierze na ograniczaniu bazy kosztowej. W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z ogłaszaniem planów zwolnień pracowniczych od kilku do kilkunastu tysięcy pracowników w takich spółkach jak m.in. Microsoft, Apple czy Amazon.   

Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na relatywnie dobre zachowanie indeksu Nasdaq miało z pewnością zaprezentowanie ChatGPT przez OpenAI, czyli rozwiązania sztucznej inteligencji służącego do generowania tekstu na podstawie ogromnych ilości danych językowych. Microsoft bardzo szybko ogłosił inwestycję kapitałową w OpenAI oraz zaimplementowanie ChatGPT do własnej przeglądarki Bing. Rewolucyjny charakter tego rozwiązania spowodował, że inwestorzy zaczęli poszukiwać innych spółek, które mogą mieć podobne rozwiązania w swojej ofercie (np. Alphabet) lub będą bezpośrednimi beneficjentami szybko rozwijającego się rynku rozwiązań AI (np. Nvidia).

W kolejnych miesiącach w warunkach pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego największe spółki technologiczne mogą w dalszym ciągu zachowywać się lepiej od szerokiego rynku, szczególnie biorąc pod uwagę ich większą odporność w porównaniu do spółek cyklicznych.

Daniel Łuszczyński, CFA

Zarządzający Funduszami Acer Multistrategy i Quercus Global Growth