2018-10-04

Komentarz do wyników za III kw. 2018 r.

Trzeci kwartał przyniósł kontynuację negatywnych nastrojów na warszawskiej giełdzie. O ile duże spółki radziły sobie w tym okresie całkiem dobrze, to średnie i małe spółki przez kolejny kwartał znajdowały się pod presją podaży - indeksy mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio 1,2% oraz 9,5%.

Niekorzystna koniunktura w segmencie średnich i małych spółek była pochodną dużej skali umorzeń pośród krajowych funduszy inwestycyjnych. W niektórych przypadkach aktywa pod zarządzaniem w krótkim okresie spadły nawet o 80%, co stwarzało konieczność sprzedawania posiadanych akcji po wymuszonej cenie.

Nieco lepiej wyglądała sytuacja w przypadku spółek z indeksu WIG20, który przebił trend spadkowy trwający od początku roku. Korekcyjne wzrosty wynikały z jednej strony z atrakcyjnych poziomów wycen (notowania wskaźników technicznych po sześciomiesięcznej wyprzedaży), a z drugiej strony związane były z napływem kapitału zagranicznego mającego na celu dostosowanie naszego rynku do koszyka rynków rozwiniętych. W ramach reklasyfikacji, największe spółki z naszego rynku trafiły do indeksu FTSE Russell grupującego 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata oraz indeksu Stoxx Europe 600. Analizując z wyprzedzeniem ten proces, zajęliśmy znaczącą pozycję w indeksie WIG20, która w ostatecznie wpłynęła stabilizująco na wyniki funduszu.

Tak jak wskazywaliśmy w poprzednich komentarzach, nasze zaangażowanie na rynku kapitałowym skupia się w znacznej części na małych spółkach, które w dłuższym horyzoncie czasowym przynoszą potencjalnie wyższe stopy zwrotu w porównaniu do inwestycji w blue chips. Znaczna część posiadanych przez nas walorów notowana jest aktualnie na bardzo atrakcyjnych wskaźnikach C/Z na bieżący oraz przyszły rok, na poziomach zdecydowanie poniżej 10. W naszej ocenie, utrzymujące się atrakcyjne wyceny spółek, w połączeniu z utrzymującym się negatywnym sentymentem rynkowym, w perspektywie średnioterminowej powinny zwiastować znaczące odbicie notowań. Pozytywnie oceniamy również rządowe plany w zakresie rozpoczęcia w połowie przyszłego roku działalności programu PPK – oceniamy, że rynek z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem dyskontować będzie znaczenie programu, co poprawi sentyment w segmencie małych i średnich spółek.

Dla realizacji przyjętej przez nas polityki inwestycyjnej istotny jest długoterminowy wzrost wartości notowań. Dotychczas realizowana strategia przynosi pozytywne rezultaty, a stopa wzrostu w okresie ostatnich 5 lat wynosi 51,0%.