Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.

2017-10-02

Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie małych i średnich spółek również niekorzystnie przełożyło się na ostateczną wycenę.

Przede wszystkim, nasze notowania obniżyły posiadane w portfelu walory spółek technologicznych, które stały się najbardziej podatne na wahania koniunktury giełdowej. Powszechne wyczekiwanie rynkowej korekty wzmocniło awersję inwestorów przed ryzykiem segmentu małych spółek, doprowadzając jednocześnie do ograniczania skali napływów ze strony krajowych inwestorów.

Nie jesteśmy zadowoleni z wyników III kw., jednak kluczowym dla nas celem jest osiąganie wysokich stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie czasowym. Dopuszczamy jednocześnie większą zmienność notowań w poszczególnych okresach wyceny.

W okresie ostatnich 5 lat (zgodnie z wyliczeniami portalu Analizyonline)  fundusz Acer Aggressive FIZ wypracował 124% zysku, co plasuje fundusz na pierwszym miejscu w kategorii absolutnej stopy zwrotu.          

            Stopy zwrotu za ostatnie 60 miesięcy*

1. Acer Aggressive FIZ 124,0%
2. InReturn FIZ 95,6%
3. Trigon Quantum Absolute Return FIZ 78,3%
4. CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 69,1%
5. Noble Fund Opportunity FIZ 55,9%
*zgodnie z wynikami przedstawionymi w portalu Analizyonline

 

2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.