Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.

2017-07-04

Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką pozycję zabezpieczającą. Jednocześnie, nieco słabsze zachowanie segmentu mniejszych i średnich spółek miało względnie niekorzystny wpływ na wycenę funduszu.

W okresie drugiego kwartału aktywnie uczestniczyliśmy w emisjach pierwotnych (Maxcom), wtórnych (Trans Polonia, Famur) oraz nabyciach w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (Polski Bank Komórek Macierzystych).

Patrzymy pozytywnie na rynek. Okazji do zwiększenia zaangażowania poszukujemy podczas rynkowej korekty.

W okresie ostatnich 6 miesięcy (zgodnie z wyliczeniami portalu Analizyonline) fundusz Acer Aggressive FIZ wypracował 13,0% zysku, co plasuje fundusz na trzecim miejscu w kategorii absolutnej stopy zwrotu.                                                             

             Stopy zwrotu za 6 miesięcy 2017 r. (YTD)*

1. Opera Za 3 Grosze FIZ 32,5%
2. Total FIZ 26,6%
3. Acer Aggressive FIZ 13,0%
4. Opera Alfa-plus.pl 12,5%
5. Andromeda FIZ 11,4%
*zgodnie z wynikami przedstawionymi w portalu Analizyonline
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.