2021-04-02

Komentarz do wyników za I kw. 2021 r.

Motorem wyników funduszu w bieżącym roku będą inwestycje nieruchomościowe. Inwestycje na warszawskim Mokotowie oraz Białołęce stanowić będą większościowy udział w całkowitej alokacji aktywów funduszu. Potencjał wzrostu wyników determinowany jest przede wszystkim postępem procedur administracyjnych - mających na celu uzyskanie prawa do zabudowy.

Dostrzegamy pozytywne perspektywy dla rynku metali szlachetnych. Poprzez instrumenty pochodne posiadamy alokacje na walorach srebra. Potencjał wzrostu notowań widzimy przy jednoczesnym zachowaniu w polityce monetarnej niskich stóp procentowych oraz wzrastającej inflacji, a dodatkowo: stabilnego popytu zgłaszanego z branży jubilerskiej i inwestycji fizycznych, oczekiwanej poprawy w przemyśle oraz znaczącego zapotrzebowania z sektora fotowoltaiki oraz odnawialnych źródeł energii.

W części akcyjnej portfela funduszu preferujemy spółki typu „value” - nisko wyceniane z wysoką wartością wewnętrzną. Naszymi największymi pozycjami akcyjnymi pozostają Selena oraz Rawlplug.

Pozostajemy pozytywnie nastawieni co do koniunktury giełdowej w kolejnych miesiącach, zakładamy odbicie na rynku metali szlachetnych po słabym pierwszym kwartale.