2019-01-04

Komentarz do wyników za 2018 rok

W minionym roku nasiliły się negatywne nastroje na krajowym i zagranicznych rynkach kapitałowych. Notowania indeksu WIG zamknęły się na poziomie -9,5%, indeksu WIG20 na poziomie -7,5%, indeksu mWIG40 na poziomie -19,3%, a sWIG80 na poziomie -27,6%.

Znacząco na wynik funduszu wpłynęła niekorzystna koniunktura w segmencie średnich i małych spółek, która w znaczącej mierze związana była z pochodną presji kosztowej (wzrost cen surowców, rosnące koszty płac). Nie bez znaczenia pozostawały również bardzo słabe nastroje inwestorów spowodowane pokłosiem niewypłacalności spółki Getback, nasilające skalę umorzeń krajowych funduszy inwestycyjnych. Najbardziej miarodajnie słabą koniunkturę przedstawia indeks cenowy naszego rynku, gdzie zmiany kursów akcji przedstawiane są bez uwzględnienia wielkości poszczególnych spółek. Równomierny roczny spadek o 28,9% jednoznacznie odzwierciedla negatywny sentyment mijającego roku.

Nieco lepiej od szerokiego rynku zachowywały się największe spółki z indeksu WIG20, ale w przeciwieństwie do 2017 roku, nie uniknęły istotnej przeceny. Ich nieco lepsze zachowanie związane było z aktywnością inwestorów zagranicznych i napływem kapitału mającego na celu dostosowanie poziomów naszego rynku do koszyka rynków rozwiniętych. W ramach przeprowadzonej reklasyfikacji, największe spółki z naszego rynku trafiły do indeksu FTSE Russell grupującego 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata oraz indeksu Stoxx Europe 600. Biorąc pod uwagę ten proces, zajęliśmy znaczącą pozycję w indeksie WIG20, która szczególnie w końcówce roku neutralizowała dalsze spadki na średnich i małych spółkach.

Nasza strategia na 2019 rok zakłada ukształtowanie dołka notowań w pierwszej połowie roku, czemu sprzyjać powinna eskalacja negatywnych nastrojów zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Na poprawę sentymentu dla małych i średnich spółek liczymy dopiero w drugiej połowie roku, a jako przyczyny wzrostu widzimy: wyczerpanie podaży ze strony poszczególnych funduszy inwestycyjnych, poprawę nastrojów na rynkach wschodzących, atrakcyjne wyceny oraz rządowe plany rozpoczęcia w połowie roku działalności programu PPK. W przypadku dużych spółek do inwestycji będziemy podchodzić oportunistycznie, czekając na rynkowe okazje.

W naszej ocenie - przy założeniu braku recesji na rynkach bazowych - indeksy naszego rynku na koniec 2019 roku powinny zaliczyć solidny (przynajmniej kilkuprocentowy) wzrost.

Atrakcyjnie w naszej ocenie wygląda rynek złota, który powinien kontynuować dalsze wzrosty na bazie potencjalnego osłabienia dolara.

W dalszym ciągu pozytywnie patrzymy na krajowy rynek nieruchomości. Zakładamy stabilizację rynku mieszkaniowego oraz komercyjnego. W pierwszej połowie roku zakładamy zakończenie sprzedaży jednego z projektów nieruchomościowych, co pozytywnie powinno wpłynąć na wycenę funduszu.