Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ

2018-01-08
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018 r. i potrwają do dnia 2 lutego 2018 r. Emisja posiada charakter niepubliczny (certyfikaty zostaną zaoferowane maksymalnie 149 Inwestorom).
 
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.