Kto może inwestować w Funduszu Acer Aggresive FIZ

Fundusz skierowany do zamożnych inwestorów – przy założeniu minimalnej wpłaty z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych na poziomie równowartości w złotych polskich 40.000 euro.

Preferowani długoterminowi inwestorzy o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego.

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.