Kto może inwestować w Funduszu Acer Aggresive FIZ

Fundusz skierowany do zamożnych inwestorów – przy założeniu minimalnej wpłaty z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych na poziomie równowartości w złotych polskich 40.000 euro.

Preferowani długoterminowi inwestorzy o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego.

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.