Kto może inwestować w Funduszu Acer Aggresive FIZ

Fundusz skierowany do zamożnych inwestorów – przy założeniu minimalnej wpłaty z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych na poziomie równowartości w złotych polskich 40.000 euro.

Preferowani długoterminowi inwestorzy o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego.

2018-01-08
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.